Продукти За нас Проекти Контакт
Cibes A 5000

Надеждна и сигурна вертикална платформа за хора с увреждания, позволяваща инсталиране в съществуващи и новостроящи се сгради. Основното предимство на този тип асансьори е възможността инсталацията им да се извърши върху готов под, без да е необходимо копаене на шахта под подемника. Използване на вертикалната платформа е възможно и в сгради, където няма предвидена асансьорна шахта - платформата се доставя със собствено защитно ограждение, което може да бъде от стаманени или стъклени панели, а машинното е разположено във вратата на най-долната спирка.

В зависимост от сградата, инсталираната платформа може да бъде вътре в самата сграда или външно - на разстояние или долепена до стената на сградата.

Захранващото напрежение стандартно е трифазно, но при нужда може да се достави със специален трансформатор за еднофазно захранване.

Предвидено е и специално заключване на вратите, с цел предотвратяване на нежелания достъп до съоръжението и по-добро опазване в обществените сгради.

Товароподемността на платформата е 400 кг или 5 лица, като височината която може да преодолява е до 13 м. Броят на спирките на различни нива може да бъде до 6. Вратите могат да бъдат разполагани една над друга, една срещу друга и под ъгъл от 90° една спрямо друга, като на всяка спирка могат да бъдат изграждани от 1 до 3 врати - от трите страни на платформата.

Вертикалната част е с височина 1,1 м и контролен панел с аварийно осветление.

Скоростта на движение на платформата е 0,15 м/сек.

Необходимо пространство за инсталиране 1400 х 1600 mm.

Полустандартни размери за инсталиране:

  1. Необходимо пространство 1200 x 1350 mm - размер на платформата 800 x 1250 mm
  2. Необходимо пространство 1300 x 1600 mm - размер на платформата 900 x 1500 mm
  3. Необходимо пространство 1400 x 1400 mm - размер на платформата 1000 x 1300 mm
  4. Необходимо пространство 1500 x 1500 mm - размер на платформата 1100 x 1400 mm

Продукти | За нас | Проекти | Контакт


© 2008-2024 Pro-lift Bulgaria Ltd.